Kongres Języka Polskiego, Katowice, dn. 4-6 maja 2011 r.


Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący prof. Jan Malicki
Sekretarz Stanu MKiDN Piotr Żuchowski
Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
Delegat Rady Języka Polskiego prof. Jolanta Tambor
Reprezentant Rady Programowej prof. Tadeusz Zgółka
Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Honorowy Organizacyjny Rada Program Kontakt