Kongres Języka Polskiego, Katowice, dn. 4-6 maja 2011 r.


Komitet honorowy:

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
Minister MNiSW prof. Barbara Kudrycka
Minister MEN Katarzyna Hall
Minister MKiDN Bogdan Zdrojewski
Prezes PAN prof. Michał Kleiber
Andrzej Wajda
Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Honorowy Organizacyjny Rada Program Kontakt