Kongres Języka Polskiego, Katowice, dn. 4-6 maja 2011 r.

Program Kongresu


4 maja 2011 r. – Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, Katowice
Obrady plenarne
Sesja przedpołudniowa


11.00-11.30 Rozpoczęcie obrad
11.30-12.00 Język polski a tożsamość narodowa w perspektywie historycznej – prof. Janusz Tazbir
12.00-12.30 Etyka słowa – prof. Jerzy Bartmiński
12.30-13.00 Przerwa na kawę
13.00-14.00 Dyskusja

Sesja popołudniowa

16.00-16.20 Polszczyzna różnych pokoleń – prof. Jan Miodek
16.20-16.40 Norma wzorcowa polszczyzny – prof. Andrzej Markowski
16.40-17.00 Przerwa na kawę
17.00-18.00 Dyskusja
18.00-18.40 Polszczyzna prywatna – panel dyskusyjny; prowadzenie: prof. Jacek Warchala; uczestnicy: prof. Aldona Skudrzyk, dr Agnieszka Graff, Bartłomiej Chaciński
18.40-19.30 Dyskusja do panelu

5 maja 2011 r. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11b, Katowice
Obrady w sekcjach
Sesje przedpołudniowe


Sekcja 1. Polszczyzna w szkole (kierownik sekcji: prof. Tadeusz Zgółka)
9.00-9.20 (Nie)kompetencje językowe – dr Michał Ratajczak
9.20-9.40 Dydaktyka szkolna języka polskiego jako ojczystego w perspektywie europejskiej – prof. Tadeusz Zgółka
9.40-10.00 Gwara uczniowska (szkolna) w poszukiwaniu inspiracji – prof. Halina Zgółkowa
10.00-10.20 Podręcznik szkolny – pomoc czy przeszkoda w opanowaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności (komunikatywność i funkcjonalność)? – dr Danuta Krzyżyk, prof. Helena Synowiec
10.20-10.50 Przerwa na kawę
10.50-13.00 Dyskusja

Sekcja 2. Polszczyzna w Kościołach i ruchach religijnych (kierownik sekcji: ks. prof. Wiesław Przyczyna)
9.00-9.20 Język polski w Kościele katolickim – archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? – prof. Renata Przybylska, ks. prof. Wiesław Przyczyna
9.20-9.40 Kościoła prawosławnego kłopoty z językiem – Anna Czerewacka, ks. dr Henryk Paprocki
9.40-10.00 Słowo jako źródło mądrości i życia? O niepoprawnie poprawnym języku polskich protestantów – dr Joanna Koleff-Pracka, ks. dr Adrian Korczago
10.00-10.20 Od scjentologów do wiccan. O atrakcyjności języka nowych ruchów religijnych – prof. Zbigniew Pasek, prof. Katarzyna Skowronek
10.20-10.50 Przerwa na kawę
10.50-13.00 Dyskusja

Sekcja 3. Polszczyzna PR-u (kierownik sekcji: prof. Jerzy Bralczyk)
9.00-9.20 Psychologiczne aspekty języka perswazji – prof. Dariusz Doliński
9.20-9.40 Ekspert, rzecznik czy przywódca: Jak rozmawiają prezesi – dr Marek Kochan
9.40-10.00 Asystenci, konsultanci i specjaliści, czyli obraz rynku pracy w świetle nazw stanowisk i funkcji – dr hab. Piotr Mamet
10.00-10.20 Neurolingwistyczne programowanie i inne technologie perswazji, czyli powrót retoryki tylnymi drzwiami – dr hab. Adam Skibiński
10.20-10.50 Przerwa na kawę
10.50-13.00 Dyskusja

Sekcja 4. Polszczyzna w kulturze popularnej (kierownik sekcji: prof. Jerzy Bralczyk)
9.00-9.20 Jakim językiem mówią polscy celebryci? – prof. Wiesław Godzic
9.20-9.40 Język tabloidów – dr Jacek Wasilewski
9.40-10.00 Hip-hop: współczesny wariant kultury oralnej – dr Mirosław Pęczak
10.00-10.20 Język transmisji sportowych – dr Mariusz Czubaj
10.20-10.50 Przerwa na kawę
10.50-13.00 Dyskusja

Sekcja 5. Polszczyzna za granicą (kierownik sekcji: prof. Walery Pisarek)
9.00-9.20 Kto i gdzie dawniej uczył (się) języka polskiego jako obcego? – prof. Anna Dąbrowska
9.20-9.40 Aktualna sytuacja w nauczaniu i testowaniu znajomości języka polskiego jako obcego – prof. Władysław Miodunka
9.40-11.00 Dyskusja
11.00-11.20 Przerwa na kawę
11.20-12.00 Język polski poza Polską – panel dyskusyjny; prowadzenie: prof. Władysław Miodunka; uczestnicy: prof. Jolanta Tambor, prof. Anna Dąbrowska, Światosław Świacki
12.00-13.00 Dyskusja

Sekcja 6. Polszczyzna w twórczości Czesława Miłosza (kierownicy sekcji: dr Jarosław Klejnocki, Jerzy Sosnowski)
9.00-9.40 Panel dyskusyjny; prowadzenie: dr Jarosław Klejnocki, Jerzy Sosnowski; uczestnicy: prof. Piotr Śliwiński, dr Dariusz Nowacki
9.40-10.00 Przerwa na kawę
10.00-11.30 Dyskusja

Sesje popołudniowe
Sekcja 7. Polszczyzna w literaturze (kierownik sekcji: dr Jarosław Klejnocki)
16.00-16.20 Język poezji współczesnej – prof. Piotr Śliwiński
16.20-16.40 Styl niewidoczny? – dr Dariusz Nowacki
16.40-17.00 Dyskusja
17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 „Jakby tu się wyjęzyczyć?” Zmagania polskiej literatury z tworzywem – panel dyskusyjny; prowadzenie: dr Jarosław Klejnocki; uczestnicy: Tomasz Piątek, Dariusz Sośnicki
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja 8. Polszczyzna w nauce (kierownik sekcji: prof. Danuta Ulicka)
16.00-16.20 Czy grozi nam zanik polskiego języka naukowego – próba diagnozy historycznej w kontekście współczesnych procesów globalizacji – prof. Stanisław Dubisz
16.20-16.40 Naukowy język polski wobec metodologii ponowoczesnej – prof. Bożena Witosz
16.40-17.00 Dyskusja
17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Standardy w tworzeniu tekstów naukowych – panel dyskusyjny; prowadzenie: prof. Danuta Ulicka, prof. Stanisław Gajda; uczestnicy: prof. Joanna Kurczewska, prof. Hanna Jadacka, prof. Andrzej Jacek Blikle, dr Stanisław Bajtlik
18.00-19.00 Dyskusja

 Sekcja 9. Polszczyzna w  urzędach i sądach (kierownik sekcji: prof. Maciej Zieliński)
16.00-16.20 Postępowanie sądowe jako złożony dyskurs – zagadnienia pragmatyki języka prawa – prof. Tomasz Gizbert-Studnicki
16.20-16.40 Polszczyzna w komunikacji prawno-sądowej dawnej Rzeczypospolitej – dr hab. Irena Szczepankowska
16.40-17.00 Dyskusja
17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Językowe przeszkody i ułatwienia w komunikowaniu się obywatela z sądami i urzędami – panel dyskusyjny; prowadzenie: prof. Maciej Zieliński; uczestnicy: dr hab. Ewa Malinowska, Maciej Strączyński, prof. Marek Zirk-Sadowski, dr hab. Radosław Pawelec, dr Agnieszka Choduń
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja 10. Polszczyzna w nowych mediach (kierownik sekcji: Jerzy Sosnowski)
16.00-16.20 Co język polski zawdzięcza Internetowi? – na podstawie słownictwa internetowego – dr Jan Grzenia
16.20-16.40 Mowa na skróty. Kilka uwag o gramatyzacji, racjonalizacji i infantylizacji na przykładzie języka Internetu – Edwin Bendyk
16.40-17.00 Dyskusja
17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Sieć jako nowe środowisko języka – panel dyskusyjny; prowadzenie: Jerzy Sosnowski; uczestnicy: prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Igor Janke, Marcin Cecko
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja 11. Polszczyzna w polityce (kierownik sekcji: dr Katarzyna Kłosińska)
16.00-16.20 O języku i hegemonii w dyskursie politycznym – Adam Ostolski
16.20-16.40 Na ile sposobów mówimy o sprawach publicznych? – dr Katarzyna Kłosińska
16.40-17.00 Dyskusja
17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Mówienie o polityce – panel dyskusyjny; prowadzenie: prof. Jerzy Bralczyk; uczestnicy: prof. Irena Kamińska-Szmaj, prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Paweł Śpiewak
18.00-19.00 Dyskusja

Sekcja 12. Polszczyzna w teatrze (kierownik sekcji: Jerzy Radziwiłowicz)
16.00-16.40 Akty mowy w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego – Michał Zadara
16.40-17.00 Dyskusja
17.00-17.20 Przerwa na kawę
17.20-18.00 Między dźwiękiem a sensem – panel dyskusyjny; prowadzenie: Jerzy Radziwiłowicz; uczestnicy: Michał Zadara, Jan Peszek, Marcin Hycnar
18.00-19.00 Dyskusja

6 maja 2011 r. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Obrady plenarne
Sesja przedpołudniowa

10.00-10.30 Języki mniejszości i inne języki obce w Polsce – prof. WSH Wojciech Kajtoch, dr Rafał Kuś
10.30-11.00 Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej – państwa członkowskiego Unii Europejskiej – prof. Walery Pisarek
11.00-11.30 Przerwa na kawę
11.30-12.30 Dyskusja 12.30-13.30 Sprawozdania z obrad w sekcjach
13.30-14.00 Zakończenie Kongresu
Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Honorowy Organizacyjny Rada Program Kontakt