Ambasador Polszczyzny


Regulamin

Prezydium Rady Języka Polskiego, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach używania języka polskiego, w trosce o mowę ojczystą i w przekonaniu, że propagowanie dobrych wzorców jest najskuteczniejszym środkiem upowszechniania wśród Polaków świadomości, że nasz język ojczysty jest istotną wartością, którą należy kultywować i pielęgnować, ustanawia tytuł "Ambasador Polszczyzny".

Ambasador to w znaczeniu przenośnym propagator jakichś poglądów, obrońca czyichś interesów; to rzecznik tego, co reprezentuje. Tytuł „Ambasador Polszczyzny” jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Działalność ta przejawia się w sprawnym i poprawnym posługiwaniu się językiem polskim w sferach: artystycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej i w każdej innej sferze życia publicznego. Ambasador Polszczyzny upowszechnia więc polszczyznę piękną i staranną przez jej wzorcowe używanie w mowie, a także uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu promocję języka polskiego i kultury polskiej w kraju i za granicą.

Tytuł „Ambasador Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona spośród członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz osób spoza Rady, zaproszonych przez członków Prezydium RJP. Kapituła liczy do 12 osób, w tym najwyżej 3 osoby spoza Rady Języka Polskiego. Kandydatów do tytułu „Ambasador Polszczyzny” ma prawo zgłosić członek Rady Języka Polskiego lub członek Zespołu Rady Języka Polskiego. Jedna osoba może zgłosić tylko jednego kandydata do tytułu w każdej z kategorii przewidzianej w regulaminie. Osoba lub instytucja najbardziej zasłużona – zdaniem Kapituły – w propagowaniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny otrzymuje tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny”.
Ponadto Kapituła przyznaje tytuł „Ambasador Polszczyzny” w następujących kategoriach:
1. Ambasador Polszczyzny w Mowie,
2. Ambasador Polszczyzny w Piśmie,
3. Młody Ambasador Polszczyzny (dla osoby do 35. roku życia),
4. Ambasador Polszczyzny Regionalnej.
Ponadto Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach z Kapitułą, przyznaje tytuł „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju”.
Kapituła Fundacji im. Krystyny Bochenek przyznaje tytuł „Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej”.
Osoby, którym został przyznany tytuł „Wielki Ambasador Polszczyzny” i tytuły „Ambasador Polszczyzny”, otrzymują nagrody finansowe oraz dyplomy i statuetki (lub medale).
Instytucją wspomagającą przedsięwzięcie jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższy organ publiczny, którego jednym z zadań jest troska o rozwój kultury polskiej, a także wspieranie Polaków żyjących poza granicami kraju.
Organizatorami wydarzenia są Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Fundacja im. Krystyny Bochenek, Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
Do przedsięwzięcia mogą się dołączać – jako sponsorzy, organizatorzy bądź w innym (określonym oddzielnie) charakterze – wszystkie te instytucje, organizacje, stowarzyszenia, którym nie jest obojętne, jakim językiem posługujemy się na co dzień i jaką polszczyznę przekażemy przyszłym pokoleniom.
„Ambasador Polszczyzny” jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym.
Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Laureaci Regulamin Program Archiwum Kontakt