AMBASADOR POLSZCZYZNY 2013
LAUREACI

Tadeusz Różewicz – Wielki Ambasador Polszczyzny

Anna Dymna – Ambasador Polszczyzny w Mowie
W swoich wypowiedziach daje przykład mówienia i myślenia o ludziach z ogromną empatią, niepowtarzalnym wdziękiem i wielką kulturą słowa. Jej polszczyzna to antidotum na język prostacki i agresywny. Pozwala wierzyć, że słowa mogą wspierać i budować zaufanie do innego człowieka.

Wojciech Młynarski – Ambasador Polszczyzny w Piśmie
Całe pokolenia Polaków uczyły się od Niego frazy jędrnej, trafnej i czasem przewrotnej. Znakomite wyczucie wszystkich rejestrów i odmian polszczyzny sprawia, że teksty jego łączą cechy wydawałoby się przeciwstawne: należą do literatury popularnej i najwyższej zarazem.

Katarzyna Marciniak – Młody Ambasador Polszczyzny
Polszczyzna jej prac naukowych pozwala uwierzyć w to, że nawet o sprawach trudnych można pisać językiem przystępnym, a jednocześnie precyzyjnym. A spokojny, wyważony, chciałoby się powiedzieć klasyczny język jej książek popularnonaukowych sprawia, że czyta się je z prawdziwą przyjemnością.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały z Dąbrówki Wielkopolskiej – Ambasador Polszczyzny Regionalnej
Zespół od 90 lat pielęgnuje polszczyznę regionalną, przede wszystkim swoistą gwarę pogranicza polsko-łużyckiego. Czynił to w najtrudniejszych latach przed II wojną światową, kiedy Dąbrówka Wielkopolska była poza granicami Rzeczypospolitej, i robi to do dziś. Przyczyniał się do tego, że społeczność tej wsi zachowywała zawsze swoją tożsamość językową, kulturową i cywilizacyjną.

Karl Dedecius – Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju
Polszczyzna zawdzięcza bardzo wiele swemu zachodniemu językowemu sąsiadowi, a Karl Dedecius od wielu dziesięcioleci swoimi kongenialnymi przekładami udowadnia, że kultura niemiecka może zawdzięczać wiele polskiej kulturze literackiej.

Kazimierz Szymeczko – Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Laureaci Regulamin Program Archiwum Kontakt