Laureaci


Na posiedzeniu Kapituły „Ambasadora Polszczyzny” w dniu 22 listopada 2010 roku postanowiono przyznać ten tytuł następującym osobom:

1. Ambasador Polszczyzny w Mowie – Danuta Szaflarska;
2. Ambasador Polszczyzny w Piśmie – Olga Tokarczuk;
3. Młody Ambasador Polszczyzny – Jacek Dehnel;
4. Ambasador Polszczyzny Regionalnej – Krzysztof Dzierma.

Tytuł „Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju” Senat RP (do którego gestii to należy)
przyznał p. Światosławowi Świackiemu z Petersburga.

Tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny” Kapituła przyznała pośmiertnie sen. Krystynie Bochenek.

Uzasadnienie przyznania tytułów Ambasadora Polszczyzny
W kategorii Ambasador Polszczyzny w Mowie:
- Pani Danucie Szaflarskiej

za to, że w swoich rolach teatralnych i filmowych sprawiła, iż piękna polszczyzna była cechą charakterystyczną wszystkich postaci, które kreowała, zarówno wtedy, gdy grała młode urocze dziewczęta, jak i wtedy gdy wcielała się w postaci kulturalnych starszych pań.

W kategorii Ambasador Polszczyzny w Piśmie:
- Pani Oldze Tokarczuk

za posługiwanie się sugestywnym, bogatym i atrakcyjnym językiem polskim, adekwatnym do głębokich treści jej utworów.

W kategorii Młody Ambasador Polszczyzny:
- Panu Jackowi Dehnelowi

za elegancką formę językową jego poezji i prozy, formę nawiązującą do najlepszych wzorów i tradycji literackiej polszczyzny.

W kategorii Regionalny Ambasador Polszczyzny:
- Panu Krzysztofowi Dziermie

za to, że jako znakomity aktor potrafi podkreślić naturalne ciepło i autentyczność regionalnej podlaskiej polszczyzny, którą posługuje się od lat na scenie, przed mikrofonem i przed kamerą.

W kategorii Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju:
- Panu Światosławowi Świackiemu

za to, że od wielu lat niestrudzenie i po mistrzowsku tłumaczy na język rosyjski trudne, ale ważne utwory literatury polskiej, zwłaszcza za przekład „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Tytuł Wielkiego Ambasadora Polszczyzny Kapituła przyznała pośmiertnie
- senator Krystynie Bochenek

za niestrudzone wieloletnie propagowanie i upowszechnianie dobrej polszczyzny w różnorodnych przedsięwzięciach na antenie Radia Katowice i na forum ogólnopolskim; za wymyślenie i prowadzenie przez ponad 20 lat ogólnopolskiego konkursu „Dyktando”; za zainicjowanie w Senacie RP uchwały o „Roku Języka Polskiego”; za wymyślenie i zrealizowanie pierwszej gali „Ambasadora Polszczyzny”; za pomysł Kongresu Języka Polskiego, za propagowanie pięknej polszczyzny w różnych środowiskach polonijnych na Wschodzie i Zachodzie; za ogrom zaangażowania w sprawy naszej mowy ojczystej.


Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Laureaci Regulamin Program Archiwum Kontakt